ІКОНОМІЯ

(а не економія, ойкономія, домобудівництво) У богослов'ї грецький термін οίκονομία1 має значення: 1. тринітарне - пізнання Бога через його зовнішні дії, на противагу θεολογί-i, яка є пізнанням його внутрішнього життя2; 2. сотеріологічне - Божий план спасіння, який розвивається в історії, або його основні етапи3; 3. канонічне - можливість незастосування канонічного припису задля духовного добра особи, без того, щоб ставити під сумнів потребу того ж припису4. Західне богослов'я віднайшло цей термін нещодавно, з поглибленого пізнавання патристики, і це слово вживається у богословському значенні майже у всіх західних мовах у тій самій формі, що й у світському значенні (оeconomia). На українському терені греко-католики найчастіше зустрічають цей термін у західній літературі і застосовують його або в тій самій формі (економія), або стараються оминути цю тотожність зі світською формою (ойкономія - за еразмівським читанням). Уважаємо, що відповіднішою для української мови є форма, що походить від церковнослов'янської мови (ікономія - за візантійським читанням: пор. ікос замість ойкос), засвідчена в українській православній літературі. У церковнослов'янській мові в сотеріологічному значенні вживається також форма домостроительство як слов'янська калька грецького терміна οίκονομία (тобто «устрій дому»). В ідентичній формі вона перейшла до російської мови. Дехто, наслідуючи цю кальку, вживає в українській мові форму домобудівництво. Ця форма, хоч деколи виглядає влучною (бо ж Божий план спасіння - «будування» його дому-Церкви), зазвичай невідповідна, бо ґрунтується на російському значенні слова (строить - будувати), а не на значенні грецького слова (νόμος - устрій, закон). 1 Дослівно: управління (νόμος) домом (οίκος). 2 «Отці Церкви розрізняють богослов'я (θεολογίαν) та ікономію (οίκονομίαν), уживаючи перше поняття для визначення таїнства внутрішнього життя Триєдиного Бога, а друге - для всіх Божих справ, через які він об'являється і передає своє життя. Богослов'я об'являється нам через ікономію, і, навпаки, всю ікономію осяває, висвітлює богослов'я» - Катехизм Католицької Церкви. Львів, 2002, 236. 3 «Союз з Ноєм після потопу виражає принцип Божої ікономії щодо „народів“» - Катехизм Католицької Церкви, 56. 4 Див.: «Ікономія», Релігієзнавчий Словник / ред. А. Колодний, Б. Лобовик. Київ, 1996, с. 127.

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

ІСХОДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ СВЯТОГО ДУХА →

T: 0.08728737 M: 2 D: 2