ПАРАЛЕЛЬНИЙ ВЖИТОК

В. До третьої групи належить лексика, яка має стилістичні та фонетично-словотвірні варіянти, що не мають семантичного розрізнення, а тому в її вжитку допускаємо паралельні форми. ІБТП надає перевагу першому варіянтові: * богослуження - богослужіння * богоявлення - богоявління * вознесення - вознесіння * воскресення - воскресіння * давньоєврейська (мова) - староєврейська - гебрейська * жид, жидівський - єврей, єврейський * обітована земля - обіцяна земля * правочинний - правосильний * рукоположення - рукопокладання * Тройця - Трійця * усікновення (голови Йоана Хрестителя) - усічення * успення - успіння * учительство Церкви - учительське служіння Церкви

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

ПАСТИРСЬКИЙ ПАСТОРАЛЬНИЙ ДУШПАСТИРСЬКИЙ →← ОБОЖЕННЯ ОБОЖЕСТВЛЕННЯ ОБОГОТВОРЕННЯ ОБОЖНЕННЯ

T: 0.105213162 M: 3 D: 3