АДАПТАЦІЯ ТЕРМІНІВ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА SIS

Слова грецького походження на -σις різні мови запозичують по-різному: зберігаючи форму (англ. hypothesis), змінюючи її (італ. ipotesi, пол. hipoteza) або скорочуючи (у вимові - фран. hypothese). При запозиченні в українську мову можливі такі основні варіянти адаптації грецького -σις: 1. Грецьке -σις зберігається (в іменників II відміни чоловічого роду твердої групи: апокаліпсис, синтаксис та ін.). 2. Грецьке -σις редукується до звука [з] або рідше [с']. У таких випадках запозичені іменники належать: 1. до I відміни (закінчення -а: гіпотеза, криза, теза та ін.); 2. до II відміни (нульове закінчення: аналіз, анамнез, синтез та ін.); 3. зрідка до III відміни (нульове закінчення: єресь, іпостась). Форми чоловічого роду з нульовою флексією закріпилися, правдоподібно, під впливом відповідних російських форм і витіснили давніші форми на -а: аналіза, синтеза тощо, зафіксовані у Правописному словнику Г. Голоскевича (1930 р.). Рекомендація ІБТП Нашій мові більш властиві форми жіночого роду з флексією -а, тому богословські терміни рекомендуємо вживати в такій формі (аскеза, епіклеза, кеноза). Щодо богословського терміна анамнеза, то його рід виконує функцію семантичного розрізнення (відрізняє від медичного терміна анамнез). Терміни апокаліпсис, екстаз, катарсис, синопсис і т. ін. рекомендуємо залишити в усталеній формі, у якій вони засвідчені словниками української мови1. В українській мові існує три відповідники грецького слова κατήχησις: катехизис, катехиза та катехизм. Семантичне розрізнення цих термінів описане в розділі Коментарі. Рекомендуємо // Замість анамнеза // * анамнезис Апокаліпсис // апокатастаза // * апокатастазис аскеза // генеза // * генезис гноза // * гнозис деісіс // екзегеза // екстаз // епіклеза // * епіклезис єресь // іконостас // іпостась // катехизис, катехиза, катехизм // * катехізіс, катехізис, катехеза катарсис // кеноза // * кенозис, кеносис метемпсихоз // Парастас // перихорезис // праксис // синаксис // синопсис // 1 Пор. Словник української мови, Великий тлумачний словник сучасної української мови.

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

БЛАГОДАТЬ ЛАСКА →← ІСХОДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ СВЯТОГО ДУХА

T: 0.070107382 M: 3 D: 3