search
І А Б В Г З К Л Н О П Р С Т Х Ч 
ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ II ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ
Приклад 1 При першому посиланні на документ пишемо повністю: II Ватиканський Собор. Конституція про святу літургію, 6 (далі КЛ) // Документи II Ватиканського Собору. Львів 1996. При подальших посиланнях пишемо скорочено: КЛ, 16. Приклад 2 При першому посиланні: II Ватиканський Собор. Догматична конституція про Церкву, 31 (далі КЦ) // Документи II Ватиканського Собору. Львів 1996. При подальших посиланнях: КЦ, 16. Завваги: 1. Якщо є причина цитувати документи за стандартною латинською назвою (напр., коли в тексті часто вживаються латинські назви), перше посилання на кожен документ має бути оформлене за таким взірцем: II Ватиканський Собор. Конституція про святу літургію Sacrosanctum Concilium (Священний Собор), 6 (далі SC) // Документи II Ватиканського Собору. Львів 1996. 2. При використанні багатьох документів II Ватиканського Собору в одному творі при першому цитуванні можна зазначити: Усі документи II Ватиканського Собору цитуються за виданням: Документи II Ватиканського Собору. Львів 1996. Напр.: II Ватиканський Собор. Конституція про святу літургію Sacrosanctum Concilium (Священний Собор), 6. Усі документи II Ватиканського Собору цитуються за виданням: Документи II Ватиканського Собору. Львів 1996. 3. У творах з великою частотою цитування документів II Ватиканського Собору можна винести скорочені назви документів до списку скорочень; в цьому випадку повний опис при першому посиланні непотрібний.


Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

skip_previousПОРАДНИКПОСИЛАННЯ НА ПАПСЬКІ ТА ВАТИКАНСЬКІ ДОКУМЕНТИskip_next

T: 0.014319744 M: 15 D: 0