ПОСИЛАННЯ НА ПАПСЬКІ ТА ВАТИКАНСЬКІ ДОКУМЕНТИ

При першому посиланні на документ подаємо його дані повністю: Іван Павло II. Післясинодальне апостольське повчання Christifideles laici (30 грудня 1988), 23 // Покликання і місія мирян. Післясинодальне апостольське повчання Святішого Отця Івана Павла II. Львів 1998. При подальших посиланнях пишемо скорочено: Іван Павло II. Christifideles laici, 23. Завваги: 1. За звичаєм папські та ватиканські документи цитуються за латинською назвою (перші слова латинського тексту). В окремих випадках може функціонувати й українська назва (див. Катехизм Католицької Церкви, „Показник текстів”), але вона повинна формулюватися лише у називному відмінку і становити логічну синтагму, напр., Людське життя, а не Людського життя (Humanae vitae). У випадку вживання української назви перше посилання оформлюється таким чином: Іван Павло II. Енцикліка Redemptor hominis (Відкупитель людини), 14 // AAS 71 (1979) 884-885. Подальші посилання оформляються так: Іван Павло II. Відкупитель людини, 14. 2. При цитуванні документу за іншомовними джерелами слід вказати видання й автора перекладу. Якщо документ цитується за оригіналом, слід посилатися на видання AAS (Acta Apostolicae Sedis), при цьому вказувати дату написання документу не потрібно. Звичайно папські та ватиканські документи у повному описі подаються з датою. Однак де питання дати не є важливим для аргументу праці, в якій цитується документ, її можна опускати, дотримуючись одного принципу в одному виданні. 3. При першому посиланні необхідно подати тип документу, оскільки різні папські та ватиканські документи мають різну догматичну вагомість. Папські документи: * constitutio apostolica - апостольська конституція (апост. конст.) * bulla - булла * motu proprio - лист моту пропріо * litterae encyclicae - енцикліка (енц.) * litterae apostolicae - апостольський лист (апост. лист) * adlocutio - промова (пром.) * exhortatio apostolica - апостольське повчання (апост. повч.) * exhortatio apostolica postsynodalis - післясинодальне апостольське повчання (післясинод. апост. повч.) * chirographum - власноручний лист (власноруч. лист) * declaratio communis - спільна заява. Документи Римської курії: * decretum - декрет (декр.) * instructio - інструкція (інстр.) * declaratio - декларація (декл.) * documentum - документ (док.) * resolutio - резолюція (резол.) * litterae circulares - окружний лист (окруж. лист) * notificatio - повідомлення (повідом.)

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

ПРЕСВІТЕР СВЯЩЕНИК ЄРЕЙ →← ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТИ II ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ

T: 0.092139104 M: 3 D: 3