СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ДОВІДКОВИХ ВИДАНЬ

Ант. - Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. Львів 1994. А.-Д. - Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ 1991. Ботв. - Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. Київ 1998. ВТССУМ - Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ - Ірпінь 2001. Голоскевич - Г. Голоскевич. Правописний словник. Нью-Йорк 1962. Грінченко - Словарь української мови / Ред. Б. Грінченко, 4 т. Київ 1907-1909. Індекс - Кравчук А. Індекс української католицької періодики Галичини 1871-1942. Львів 2000. Карав. - Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. Київ 1995. КУМ - Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. Київ 1990. Кур. - Курило О. Уваги про українську літературну мову. Краків - Львів 1942. КС - Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Київ 1999. Непийвода - Непийвода Н. Сам собі редактор. Київ 2000. НТСУМ - Новий тлумачний словник української мови / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. 4 т. Київ 1998. ОСУМ - Орфографічний словник української мови / Укл. С. І. Головащук, М. М. Пещак, В. М. Русанівський та ін. Київ 1999. ПП - Ющук І. Практикум з правопису української мови. Київ 1994. Проєкт - Проєкт найновішої редакції „Українського правопису”. Київ, Інститут української мови НАН України 1999. Рудницький-Церкевич - Правописний словник української мови / За ред. Яр. Рудницького і К. Церкевича. Нью-Йорк - Монтреаль: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія наук і Науково-дослідне товариство української термінології, 1979. РУС - Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. Російсько-український і українсько-російський словник. Відмінна лексика. Київ 1995. СД - Гринчишин Д., Капелюшний А. та ін. Словник-довідник з культури української мови. Львів 1996. СП - Гринчишин Д. Г., Сербенська О. Словник паронімів української мови. Київ 1986. ССУМ - Словник синонімів української мови, 2 т. Київ 1999. СТ - Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. Київ 1989. СУМ - Словник української мови, 11 т. Київ 1979-1980. СУМП - Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева. Київ 1997. ТСУМ - Тлумачний словник української мови, 4 томи. Київ 1998. УП - Український правопис, 3-є видання. Київ 1997. УС - Головащук С. І. Українське слововживання. Словник-довідник. Київ 1995.

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

СПОГЛЯДАННЯ КОНТЕМПЛЯЦІЯ →← РАЙ АД НЕБО ПЕКЛО

T: 0.099856684 M: 3 D: 3