ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ СИЛЬНОГО ПРИДИХУ У СЛОВАХ ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

Майже всі грецизми з початковим сильним придихом перед голосною, які увійшли в українську мову через церковнослов'янську, та семітизми, запозичені через грецьку та церковнослов'янську мови, прийнялись в українській мові згідно з візантійським читанням без початкової букви г і в такій формі засвідчені в українських словниках (ад, агіографія, Еллада, єресь, Єронім, ігумен, Іларіон, іподром, Іполит, іпостась, ірмос, Ірод, ісихазм, ода, осанна і т. ін.). У словах, які прийшли через західноєвропейські мови, вимовляється початковий звук г. Це переважно небогословські наукові терміни (гедонізм, гелій, геліоцентризм, гематологія, гепатит, гідродинаміка, гомеопатія тощо), загальна лексика (гармонія, герой, гимн, гіпноз, гіпотеза і т. ін.), слова на гетеро-, гіпер-, гіпо-, гомо-, номінації з класичної сфери (Геката, Гера, Геракл, Гермес, Гіпократ, Гомер і т. ін.), а також деякі богословські терміни: герменевтика, гомілія, гомілетика. Рекомендація ІБТП Лескику, що прийшла до української мови через церковнослов'янську, слід уживати в оригінальній візантійській формі, а не замінювати «західною» формою (агіографія, еллінізм, ісихазм, а не гагіографія, геллінізм, гезихазм). В такій формі (без початкового г) ці слова вже давно запозичені в українську мову, і побутують в українській сфері. Це стосується і власних назв (переважно це біблійні власні назви та імена святих), які традиційно в українській мові, як і в церковнослов'янській, пишуть без початкового г. Пишемо без початкового г // Пишемо з початковим г ад // Геката агіографія // Гера алилуя // Геракл еллінізм // герменевтика Єлена // Гермес єресь // гимн Єрма // гимнографія Єронім // Гіпократ ігумен // Гомер Іларій // гомілія Іларіон // гомілетика Ілірик // Іпатій // Іполит // іпостась // Іраклій // ірмос // Ірод // Іродіон // ісихазм // ісихаст // Ісихій // ода // осанна //

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів (Інститут богословської термінології та перекладів) 

ТРИЄДИНИЙ ТРОЇЧНИЙ ТРИНІТАРНИЙ ТРОЇЦЬКИЙ →← ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ЙОТИ ПЕРЕД ГОЛОСНИМ У ГРЕЦЬКИХ ЗАПОЗИЧЕННЯХ

T: 0.071406738 M: 3 D: 3